SVF
Đăng ký
Về Chúng Tôi

Startup Vietnam

Với văn hóa doanh nghiệp "phát triển con người" tập trung vào bản thân, SVF luôn tạo điều kiện để mỗi cá nhân có thể phát huy được thế mạnh của mình, chủ động quyết định hướng đi của cá nhân đồng hành cùng chiến lược của tổ chức. Chúng tôi mong rằng, từ các bạn cộng tác viên đang tìm kiếm trải nghiệm hay những chuyên gia đang hướng về cộng đồng đều sẽ tìm thấy giá trị của mình trong hệ sinh thái SVF.

Giới Thiệu Chi Tiết Công Việc

Đây là nơi chúng tôi đăng thông tin để tìm kiếm những mảnh ghép còn trống của hệ sinh thái. Hãy tham gia cùng chúng tôi tạo nên giá trị cộng đồng và phát triển nền kinh tế Việt Nam!
Quay về