SVF
Đăng ký
Danh mục
CHƯƠNG TRÌNH “VƯỢT BÃO COVID - TĂNG TỐC KINH DOANH” - CO4GROWTH PREMIUM

Chương trình “VƯỢT BÃO COVID - TĂNG TỐC KINH DOANH” diễn ra trong khuôn khổ dự án CO4GROWTH. Chương trình sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ cải thiện kết quả bán hàng, thúc đẩy doanh số với sự hỗ trợ về kiến thức & công cụ bởi mạng lưới cố vấn & đối tác trong nước và quốc tế n

LẦN ĐẦU TIÊN, SVF MANG ĐẾN KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP – “NGƯỜI TRỒNG RỪNG 4.0” TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

SVF cung cấp chương trình đạo tạo chuyên sâu về phương pháp luận và kiến thức, nhưng rất thực tế về bài học kinh nghiệm và công cụ triển khai. Học viên của chương trình được cung cấp hệ tư duy, năng lực, công cụ để xây dựng và vận hành các cấu phần của hệ sinh thái như trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp, chương trình cố vấn và các chương trình khác.

Quay về