SVF
Đăng ký
Danh mục

ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TƯ VẤN, HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI

Trên hành trình 6 năm đồng hành và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại các địa phương nói chung và Quảng Ngãi nói riêng, Startup Vietnam Foundation (SVF) đã nhận thấy rằng kiến thức cơ bản về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là yếu tố nền tảng quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái vững mạnh và có khả năng tiến ra thế giới. Đặc biệt với cấu phần hỗ trợ khởi nghiệp, là tác nhân có sức ảnh hưởng to lớn tới hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương thì các yếu tố này càng phải được nắm vững và vận dụng hợp lý.
 
Nhằm cung cấp đào tạo kiến thức cơ bản về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng của của việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời tạo điều kiện kết nối, giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các cá nhân với các đơn vị, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh, Qũy Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2020 với thông tin chi tiết như sau:
 
✨ Thời gian: ngày 10 – 13/06/2020.
✨ Địa điểm: Khách sạn Mỹ Trà, Quốc lộ 1A, phía bắc cầu Trà Khúc, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.
✨ Đối tượng: Cán bộ thuộc mạng lưới hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh (Cán bộ phụ trách thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã).
 
Nội dung đào tạo: Tổng quan về Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và các cấu phần Hệ sinh thái Khởi nghiêp, khái quát về Doanh nghiệp Khởi nghiệp, tư duy khởi nghiệp, khởi nghiệp tinh gọn, cách tạo lập mô hình kinh doanh, sáng tạo ý tưởng và tạo lập ý tưởng trên mô hình.
Thông tin liên hệ : Ms. Hòa (+84 354.643.767).
---
Tìm hiểu Startup Vietnam Foundation: www.svf.org.vn
Partners & Media Contact Startup Vietnam Foundation (SVF) hello@svf.org.vn
Share Đăng Ký Tham Dự
Quay về