SVF
Đăng ký
Danh mục

CÔNG BỐ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH STARTUP VIETNAM FOUNDATION

 

Sáng ngày 12/01/2021 vừa qua tại trụ sở SVF tại TPHCM đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ thường niên. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Ban Sáng lập kiêm Hội đồng Quản lý Quỹ Nhiệm kỳ I (2014 - 2019), các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Nhiệm kỳ II (2019 - 2025), các Giám đốc chương trình và các Cố vấn.

Cuộc họp công bố quyết định công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Nhiệm kỳ II (2020 - 2025) của Bộ Nội vụ, lễ tri ân các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Nhiệm kỳ I, và lễ ra mắt thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Nhiệm kỳ II (2020 - 2025), và Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Vận hành. 

 

✨ Theo đó, Hội đồng quản lý quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ II (2020 - 2025) bao gồm:

- Ông Phạm Duy Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ

- Ông Nguyễn Quang Thuân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ

- Bà Lê Hồng Minh – Thành viên Hội đồng quản lý quỹ

- Ông Nguyễn Việt Đức –  Thành viên Hội đồng quản lý quỹ

- Ông Nguyễn Duy – Thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Hội đồng quản lý quỹ là cơ quan quản lý của quỹ, nhân danh quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của quỹ. HĐQLQ có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hàng năm của quỹ, quyết định các giải pháp phát triển quỹ, các phương án sử dụng tài sản và quyết định cơ cấu tổ chức quản lý quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ. 

 

✨ Quyết định Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Vận hành cho bà Nguyễn Nhã Quyên (Mandy) - kể từ ngày 12/01/2021. 

Giám đốc vận hành chịu trách nhiệm triển khai hiệu quả các hoạt động của Quỹ nhằm đạt được các mục tiêu do Hội đồng quản lý Quỹ đề ra, lãnh đạo công tác thực thi, phát triển và phân bổ nhiệm vụ cho các phòng ban, quản lý các quy trình phối hợp làm việc của các chương trình và đảm bảo công tác vận hành được hiệu quả. Ngoài ra, GĐ Vận hành sẽ có trách nhiệm quản lý mối quan hệ với các đối tác của Quỹ, tham mưu và hỗ trợ cho HĐQLQ trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược của Quỹ. 

 

Chúng tôi xin gửi lời tri ân đến Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ I (2014 - 2019), đồng thời là Ban sáng lập Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, những người đã đặt viên gạch đầu tiên lên nền móng hỗ trợ và phát triển cộng đồng khởi nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam. 

 

Những đóng góp to lớn của Anh Chị luôn là động lực cho những thế hệ tiếp nối không ngừng trau dồi, học tập và phát triển vì một tầm nhìn định vị một Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới bằng công nghệ Việt.

 

Hội đồng quản lý quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ I (2014 - 2019) bao gồm:

- Ông Huỳnh Trung Nam  – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

- Bà Phan Thanh Lệ Hằng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

- Ông Phạm Duy Hiếu – Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

- Bà Lê Hồng Minh –  Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

- Ông Lê Minh Thành – Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

- Ông Hồ An Việt  – Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

 

Cũng trong phiên họp, ban lãnh đạo cũng đã ghi nhận những thành tựu đã đạt được cũng như những đóng góp, tác động của SVF lên cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong năm qua, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đúng với tầm nhìn “Vì một Việt Nam tỏa sáng trên thị trường thế giới bằng công nghệ Việt" 

 

Trong 5 năm sắp tới, SVF sẽ tiếp tục đồng hành, xây dựng và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, gia tăng số lượng chất lượng doanh nhân doanh nghiệp, từ đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam thông qua các chương trình trọng điểm và dự án như sau:

 

👉🏻  National Innovation System Development - NISD 

Là Chương trình phát triển hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia, NISD được phát triển dựa trên nền tảng phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp địa phương. Trong năm 2021, NISD tiếp tục hướng đến xây dựng chuỗi giá trị phát triển kinh tế dựa trên nền tảng liên kết vùng. Nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương thông qua các hoạt động nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp, Tư vấn xây dựng các chương trình ươm tạo, đo lường, nghiên cứu và phân tích để đưa ra các đề xuất, đánh giá, chiến lược cho địa phương.  

 

👉🏻  Entrepreneurs Development Program - EDP

Là Chương trình phát triển doanh nhân khởi nghiệp, EDP hướng tới hỗ trợ phát triển doanh nhân khởi nghiệp và các đơn vị ươm tạo trong hệ sinh thái nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam một cách hiệu quả nhất thông qua hoạt động tư vấn, nâng cao năng lực và chuyển giao chương trình đến các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam. Trong năm 2021, EDP kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh nhân khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững thông qua hình thành nhiều hơn nữa các chương trình đào tạo. 

 

👉🏻  Youth Empowered Network - YEN (tiền thân VNES) 

Là tiền thân của Mạng lưới tình nguyện viên khởi nghiệp (VNES), mục tiêu của YEN trong 2021 đó là kết nối, xây dựng một mạng lưới nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho các Doanh nghiệp Việt Nam thông qua các chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, tác động thông qua các hoạt động trao quyền, trao cơ hội trải nghiệm thực tế, hướng đến hội nhập và lan tỏa các tác động tích cực đến cộng đồng. 

 

👉🏻  Investment Empowering - IE

Là chương trình Chắp cánh đầu tư, IE hướng tới thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp tại địa phương thông qua việc nâng cao kỹ năng gọi vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng và nâng cao năng lực cấu phần đầu tư của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam.

 

👉🏻  Tổ chức, triển khai các dự án, phối hợp cùng các Bộ, cơ quan, ban ngành có trách nhiệm hỗ trợ và quản lý chính sách đối với các doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó SVF triển khai các đề tài nghiên cứu, các toạ đàm đối thoại công tư, các sự kiện liên vùng và quốc tế về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kết nối thương mại hoá , kết nối chuyên gia và nguồn tri thức. 

 

Xin kính chúc Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ II (2020-2025) và Giám đốc Vận hành SVF sẽ có một nhiệm kỳ thành công và nhiều cơ hội rộng mở, tiếp nối tinh thần phát triển con người, đem lại cho xã hội nhiều hơn nữa những giá trị tích cực và hơn hết đó là hoàn thành sứ mệnh tiên phong của Hội đồng Quỹ - vì một thế hệ doanh nhân tử tế. 

 

☘️  Để kiến thiết một năm 2021 thêm nhiều thành tựu và tác động tích cực, chúng tôi kêu gọi sự hợp tác từ các Quý doanh nghiệp, các Chuyên gia và Nhà đầu tư cũng như cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp để cùng tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo bền vững. Các Anh Chị quan tâm và mong muốn đồng hành cùng SVF, xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi qua:

 

-----------

Về Startup Vietnam Foundation http://svf.org.vn/

Partners & Media Contact Startup Vietnam Foundation (SVF) hello@svf.org.vn

#SVF #ForYouForVietnam

-----------

Giới thiệu Hội đồng Quản lý quỹ nhiệm kỳ II (2020 - 2025)

Ông Phạm Duy Hiếu

Với bề dày kinh nghiệm (hơn 18 năm) trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, ông Hiếu từng được biết đến là CEO trẻ nhất ngành Ngân hàng Việt Nam khi trở thành CEO của VietABank và sau đó là ABBank khi mới 34 tuổi. Năm 2014, ông được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ dành cho các doanh nhân trẻ xuất sắc, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Từ 2014 đến 10/2018 ông là Giám đốc điều hành Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học – Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation)

Hiện nay ông là Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ - Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học  Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation)

“Phát triển con người là nền tảng thành công cho mọi tổ chức” là triết lý ông rút ra qua nhiều năm ở các vị trí quản lý cao cấp. Ông hiện là diễn giả nổi tiếng trong nước và cộng đồng người Việt quốc tế. Ông có bề dày nhiều năm đào tạo và huấn luyện kỹ năng lãnh đạo, xây dựng đội ngũ, đột phá tổ chức cho các tập đoàn lớn đầu ngành và các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Ông đã xây dựng các chương trình chuyển hoá cá nhân và truyền cảm hứng với số lượng học viên lên đến hơn 10,000 trên khắp cả nước. Ông cũng là huấn luyện viên (coach) được công nhận theo chuẩn quốc tế trong lĩnh vực quản trị năng lượng, khai vấn cuộc sống (life coaching), khai vấn doanh nghiệp (executive coaching) và thúc đẩy kết quả (performance coaching)

Ông từng trải qua các vị trí quản lý cấp cao tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính như: Vietcombank, Sabeco Fund Management, IPA Investment, Vincom và VNDirect Securities,…

 

Ông Nguyễn Quang Thuân

Ông Thuân là một trong ba nhà đồng sáng lập FiinGroup. Ông đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về các nền tảng phân tích và dữ liệu tài chính sáng tạo và các dịch vụ thông tin cho thị trường Việt Nam. Trước đó, ông từng giữ chức vụ Giám đốc tại PwC Việt Nam và Sydney từ 1998-2008; Giám đốc Đầu tư tại Vietnam Holding Asset Management Ltd. với tổng tài sản đang quản lý (AUM) là 125 triệu đô la Mỹ từ 2007-2008. Ông là chuyên gia trong các lĩnh vực dịch vụ tư vấn tài chính, thẩm định tài chính, định giá doanh nghiệp và quản lý đầu tư.

Ông Thuân có bằng Thạc sĩ Tài chính tại Đại học New South Wales (Úc) và là Kế toán viên Công chứng Anh Quốc (FCCA).

 

Bà Lê Hồng Minh

Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn phát triển kinh tế, xây dựng chiến lược doanh nghiệp, cấu trúc và quản lý tài chính – ngân sách cho cả khối Nhà nước lẫn khối tư nhân.

 

Bà hiện là Cố vấn cấp cao I.Value Holdings – Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cũng như kinh doanh B2B và xúc tiến các hoạt động đầu tư quốc tế, cho đến hết 2019 đã phục vụ hơn 90 khách hàng doanh nghiệp, với nhiều công ty thuộc nhóm đầu ngành và công ty FDI khắp cả nước, tổng giá trị giao dịch tài chính đã thực hiện hơn 4600 tỷ. 

Hiện bà còn là chuyên gia cho các dự án hỗ trợ phát triển, xây dựng chiến lược và quản trị thực thi chiến lược trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, liên kết vùng, phát triển kinh tế địa phương cho nhiều tỉnh thành phố và các tổ chức quốc tế.

Trước đó, bà từng giữ vị trí Giám đốc Nguồn vốn của Ngân hàng Việt Á, Trưởng phòng Tài chính của tập đoàn GELEXIMCO và phụ trách Bộ phận Tài chính cho Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Bà có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Viện IEMBA – PGSM và bằng Cử nhân Tín dụng – Tài chính của Học viện Tài chính.

Bằng sự am hiểu sâu sắc và nhiều năm trong lĩnh vực Quản trị tài chính doanh nghiệp, bà từng có nhiều thành công trong việc thu xếp vốn thông qua trái phiếu cũng như các nguồn quỹ đầu tư khác.

Bà còn là huấn luyện viên (coach) đạt chuẩn quốc tế cho lĩnh vực khai vấn doanh nghiệp (executive coaching) và thúc đẩy kết quả (performance coaching).

 

Ông Nguyễn Duy 

Nguyễn Duy – CEO KOVA Trading Duy là thế hệ lãnh đạo thứ ba của Sơn KOVA, một doanh nghiệp khoa học Việt Nam. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp Cử nhân tại Singapore và Thạc sĩ tại UK, Duy thành lập KOVA Trading nhằm đẩy mạnh thương mại hóa và củng cố thương hiệu trên 20 năm tuổi của gia đình. Ngoài thị trường chính Việt Nam, hiện các sản phẩm của KOVA đã có mặt tại Nga và một số nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, …

 

 

Ông Nguyễn Việt Đức

Ông Nguyễn Việt Đức có 15 năm kinh nghiệm quản lý rủi ro tài chính, quản lý chiến lược đầu tư và phân tích môi trường kinh tế vĩ mô.

 

Với kinh nghiệm dày dạn và kiến thức sâu rộng, ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng như: Trưởng phòng cao cấp của công ty KPMG Vietnam với vai trò tư vấn cho các hoạt động của tổ chức, ngân hàng thương mại và các loại hình tổ chức tài chính, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro cho ngân hàng An Bình, Giám đốc Đầu tư của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI SUN LIFE và Giám đốc Đầu tư Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ BAOVIETLIFE.

Hiện nay, ông đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam ICM.

Ông từng đoạt giải thưởng nổi bật như nhà lãnh đạo xuất sắc năm 2011 và ý tưởng chiến lược xuất sắc tại ABBANK. 

 

Bà Nguyễn Nhã Quyên

Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và phát triển thị trường, kết nối nguồn lực. Mạng lưới các nguồn lực quốc tế và trong nước dày đặc trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là nền tảng để bà xây dựng cho SVF các chương trình kết nối chuyên gia, vốn đầu tư và phát triển thị trường rộng khắp trên hơn 12 quốc gia và hơn 100 chuyên gia quốc tế và tri thức người Việt toàn cầu.

Trước đây tại SVF, bà đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chương trình Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp tại SVF, bà đã xây dựng nội dung, quản trị triển khai, bảo trợ và cố vấn cho các sự kiện, và hội nghị hội thảo mang tầm quốc gia và khu vực của SVF và các đối tác chiến lược của SVF, với hơn 50 sự kiện lớn nhỏ hàng năm.

Bà cũng là người xây dựng tuyến điểm, tổ chức và dẫn các đoàn cán bộ phụ trách hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp sang tham quan, học tập, kết nối và mở rộng thị trường tại các thị trường mạnh về khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp như Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Bà cũng thường xuyên được mời đến các hội nghị quốc tế để thuyết trình và chia sẻ về hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Trước khi tham gia SVF, bà đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong như Giám đốc phát triển thị trường cho quỹ đầu tư công nghệ Alpha Vision, Trưởng bộ phận truyền thông quảng cáo của các công ty công nghệ như Socbay, HayhayTV, đồng sáng lập trang thông tin điện tử cho khởi nghiệp Twenty.vn. giám đốc chiến lược Alpha Leapers Digital.

Share Đăng Ký Tham Dự
Quay về