Điều gì làm chúng tôi khác biệt?

Là Quỹ tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được cấp giấy phép hoạt
động bởi Bộ Nội Vụ nhằm thúc đẩy phát triển các Dự án Khởi nghiệp.

Khám phá câu chuyện của chúng tôi

Điều gì làm chúng tôi khác biệt?

Là Quỹ tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được cấp giấy phép hoạt
động bởi Bộ Nội Vụ nhằm thúc đẩy phát triển các Dự án Khởi nghiệp.

Khám phá câu chuyện của chúng tôi

Ban sáng lập quỹ

từ những doanh nhân vừa có “tâm” vừa có “tầm”, cùng chung mục tiêu vì sự phát triển của công nghệ Việt.

Xem thêm

Ban sáng lập quỹ

từ những doanh nhân vừa có “tâm” vừa có “tầm”, cùng chung mục tiêu vì sự phát triển của công nghệ Việt.

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

Các nguồn lực không giới hạn từ mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

Các nguồn lực không giới hạn từ mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Xem thêm

Hỗ trợ


Với đội ngũ cố vấn và mạng lưới kết nối rộng rãi với các tổ chức trong và ngoài nước, SVF hỗ trợ toàn diện từ: vốn, công nghệ, phát triển con người, định hướng chuyên môn – cố vấn, thương mại hoá,… để đưa một ý tưởng từ sơ khai đi đến thành công

 

Xem thêm

Hỗ trợ


Với đội ngũ cố vấn và mạng lưới kết nối rộng rãi với các tổ chức trong và ngoài nước, SVF hỗ trợ toàn diện từ: vốn, công nghệ, phát triển con người, định hướng chuyên môn – cố vấn, thương mại hoá,… để đưa một ý tưởng từ sơ khai đi đến thành công

 

Xem thêm

Dự án

SVF hỗ trợ mọi dự án phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đặc biệt SVF chú trọng lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.


Xem thêm

Dự án

SVF hỗ trợ mọi dự án phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đặc biệt SVF chú trọng lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.


Xem thêm